Благотворителни Организации

Българската Коледа

Българската Коледа

 

„Българската Коледа“ има за цел да насърчава дарителството, да спомага за решаване на значими за обществото проблеми, касаещи здравето на децата и да подпомага лечението на деца. Децата, чието лечение се подпомага от „Българската Коледа“, се определят съвместно от Експертния съвет към „Българската Коледа“, както и от съорганизаторите на благотворителната инициатива."

ТЕМА НА „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“ 2021/2022 „ДАРИ НАДЕЖДА НА ДЕТЕ В БЕДА“ /В ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ СПЕШНА ПОМОЩ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ/

Oт постъпилите за лекуване деца годишно, около 3-4% са с животозастрашаващи критични състояния, изискващи интензивно лечение. Критичните здравословни състояния, при които децата се нуждаят от спешна помощ и интензивно лечение, най-често са причинени от инциденти, тежко общо заболяване, пред или след оперативна интервенция, рискови новородени – недоносени, с вродени малформации, инфекции и други. Тези състояния при децата протичат динамично и при липсваща спешна помощ, своевременна и точна диагностика, и стартиране на навременно лечение, често настъпват необратими промени в засегнатите органи и системи, водещи до тежка инвалидизация за цял живот или дори до загуба на детски живот.
В отделенията за интензивно лечение денонощно се борят за живота на всяко дете, изпаднало в критично състояние. Непрекъснато се мониторират жизненоважни параметри на крехкия детски организъм, благодарение на което лекарите всеки момент могат да се намесят и да въздействат върху цялостния ход на заболяването. А една от особеностите при децата е, че органите не са напълно зрели, поради което имат ограничен потенциал да се справят с извънредни натоварвания. Като резултат често следва много бързо влошаване в състоянието на детето и изпадане в критично състояние. Това важи с особена сила за най-малките деца - до едногодишна възраст и особено за новородените. При тях дори едно невинно респираторно заболяване, може да доведе за броени часове до тежка дихателна недостатъчност, изискваща интензивни грижи чрез подпомагане на дишането с апаратна вентилация.

Най-тежките случаи на критични състояния са при: рисково родени деца с различни животозастрашаващи състояния; деца с тежки форми на инфекция; травми; деца с нарушени жизнени функции на основни органи; дихателна недостатъчност; нарушения в съзнанието – кома; вродени аномалии; вродени сърдечни малформации; гърчове; аспирация на чужди тела в дихателните пътища.

Деца в особено критично здравословно състояние са тези, с тежки злокачествени кръвни заболявания и солидни тумори. Като последствие на активния процес на растеж и оформяне на детския организъм, преобладават специфични и характерни само за тази възраст болестни състояния, които протичат остро и агресивно. Затова, медицинското поведение изисква стриктно планиране на най-подходящите диагностични и лечебни мероприятия. При това, те трябва да се извършат във възможно най-кратък срок, с цел постигане на максимално добри резултати. Същевременно, по време на лечението на основното злокачествено заболяване, са възможни различни отклонения, произтичащи от болестта и терапията, които в една или друга степен създават предпоставки за тежки усложнения, изискващи интензивни медицински грижи.

В обхвата на критичните състояния са и децата, нуждаещи се от спешно хирургично лечение, включително деца с вродени аномалии на различни органи. Касае се за спешни животозастрашаващи състояния, при които е необходима хирургична корекция на малформацията, която ако не се осъществи ще настъпи летален изход.

Всяко дете, дори напълно здраво, при различни обстоятелства /инцидент, тежка злополука/, може да се окаже в ситуация, водеща до критично здравословно състояние, изискващо реанимация и интензивно лечение.

Комплексният подход и използването на високотехнологична съвременна апаратура в лечението на тези деца съществено подобрява тяхното състояние и намалява случаите на тежко инвалидизиране или загуба на безценен детски живот.

Затова деветнадесетото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ насочва своите усилия в подкрепа на децата в критично здравословно състояние, нуждаещи се от спешна помощ и интензивно лечение.

Ние от CateringsForHope вярваме, че можем да превърнем благотворителноста в нещо желано, отговорно и масово.

„БИНОВИС“ ООД

Всички права са запазени © 2022. | www.cateringsforhope.bg